GREY OAK

GREY OAK

GREY OAK

GREY OAK

GREY OAK
GREY OAK
GREY OAK

Cung cấp các sản phẩm được nhập khẩu từ nước ngoài.

Veneer là gỗ được lạng mỏng từ cây gỗ tự nhiên thành những lát dầy từ 0.3mm đến 0.6mm, độ rộng tuỳ theo chiều dài của gỗ sau đó đem sấy khô. Veneer được dán vào các loại ván công nghiệp khác nhau như MDF, Okal, Gỗ ghép...để làm ra các sản phẩm nội thất.
GREY OAK
Tên sản phẩm:

GREY OAK

Mã sản phẩm:

Tiêu chuẩn:

Xuất xứ:

Ngọc Á Châu

Độ dày:

0.3mm-2mm

Loại vân:

Mô tả: Tên sản phẩm: Veneer Birch (Độ dày từ 0.3 - 2mm)

Thông tin khách hàng

Thông tin đặt hàng

Độ dày
Vân sơn
Kiểu lạng

Yêu cầu kĩ thuật khác

Màu sơn
Sản phẩm cào cước

Veneer Ngọc Á Châu

Về đầu trang